sedes_button

SEDES Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da kurulmuş bulunmaktadır.

diğermuh

Firmanın esas faaliyet ve uzmanlık alanı;

Kentlerin İçmesuyu ihtiyaçlarının temini, içmesuyu ve atıksu şebeke projelerinin yapımı, pompa istasyonlarının projeleri, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri projeleri, yol projeleri, enerji ve haberleşme altyapısı projeleri ile bunların müşavirlik ve kontrollük işlerinin yapılmasıdır.

Firma; Türkiye’deki altyapı proje ve inşaatlarının yatırımcısı konumunda olan Devlet Kuruluşu İller Bankası başta olmak üzere, Belediyeler, Milli Savuma Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri ile özel ve tüzel kuruluşlara çok sayıda proje ve müşavirlik işlerini başarıyla yürüterek tamamlamıştır.

Bugüne kadar yaklaşık olarak 6000 km İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri, 400 km İletim ve Pompaj Hattı Projeleri ile çok sayıda Temiz su ve Atıksu Pompaj İstasyonu Projeleri, Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Su Deposu ve Kaptaj Yapıları Projeleri, Yol Projeleri le Enerji ve Haberleşme Altyapısı Projeleri yapılmış bulunmaktadır.

Firmamızın kuruluşundan bu yana kendi mülkü olan Ankara Merkez Ofisinde faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız her ölçekte altyapı projesini ulusal veya uluslararası düzeyde yürütecek bilgi düzeyine sahip teknik eleman kadrosuna ve teknik ekipmanlara sahiptir. Firmamızın Müdürlüğünü 1992 yılından itibaren S. Sedat EBESEK (İnşaat Mühendisi) yürütmektedir

Kanalizasyon Projeleri
İçme Suyu Tesisi Projeleri
Dere Islah Projeleri
Alt Yapı Projeleri