kanalizasyon

kanalizasyonSedes Mühendislik Taahhüt ve San. Ve Tic. Ltd. Şti., kuruluşundan bu güne kadarki 23 yıllık süreçte, çok sayıda Kanalizasyon Projesini yürüterek tamamlamış bir firmadır.

Yapılan Kanalizasyon Projeleri, bu konudaki en büyük yatırımcı kuruluş olan İller Bankası başta olmak üzere, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Çevre Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri ile diğer birçok kurum veya kuruluş adına yapılmıştır.

Yapılan Kanalizasyon (Atıksu) Projeleri genel olarak; Şebeke, Toplayıcılar, Kollektör, Deşarj ve Geçici Deşarj Hatları, Kanalizasyon (Pissu) Terfi İstasyonları, Terfi Hatları, Paket Terfiler, Pompa Otomasyonları ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerinin çıkarılması işlerini kapsamaktadır. Ayrıca, Kanalizasyon (Atıksu) Projeleri kapsamında gerekli harita ve zemin etüd  çalışmaları da yapılmaktadır.

Sedes Mühendislik, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte Kanalizasyon projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

Sedes Mühendislik, yapılan Kanalizasyon Projeleri’nin yapım ihalesine esas teknik şartnamelerinin hazırlanması, kontrollüğü ve danışmanlık hizmetleri konusunda da deneyimlere sahiptir.