İçme Suyu Projeleri
Sedes Mühendislik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti., kuruluşundan bu güne kadarki 23 yıllık süreçte, çok sayıda İçme Suyu Projesini yürüterek tamamlamış bir firmadır.

Yapılan İçmesuyu Projeleri, bu konudaki en büyük yatırımcı kuruluş olan İller Bankası başta olmak üzere, DSİ,  Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Çevre Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri ile diğer birçok kurum veya kuruluş adına yapılmıştır.

Yapılan İçmesuyu Projeleri genel olarak;
Şebeke, Depo, İsale Hatları, İçmesuyu Pompa İstasyonları, Terfi Hatları, Kaptajlar, Derin Kuyular, Gölet veya Barajdan Su Alma Yapıları, İçme Suyu Şebekelerinde Hidrolik Modelleme, Su kayıp kaçak çalışmaları, Terfi İstasyonları, Depo ve Şebekelerde Otomasyon sağlanması, Scada ve bu konularla ilgili diğer tüm çalışmaların yapılması ile yapılan bu çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda gerekli olan harita ve jeoteknik (sondaj) çalışmaları da yapılmaktadır.

Sedes Mühendislik, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu Projesini Ulusal veya Uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

Sedes Mühendislik, yapılan İçmesuyu Projeleri’nin yapım ihalesine esas teknik şartnamelerinin hazırlanması, kontrollüğü ve danışmanlık hizmetleri konusunda da deneyimlere sahiptir.